CÁC CÂU HỎI VỀ IELTS


Khi nào chúng tôi có thể đăng ký thi IELTS và đăng ký như thế nào? Golden Key có cho đăng ký không? Hạn đăng ký là bao giờ?Bạn cần đăng ký thi IELTS qua một trong những trung tâm tổ chức thi ở thành phố Hà Nội hoặc tại Golden Key. Nhân viên dịch vụ khách hàng của Golden Key có thể giúp bạn có thông tin đúng mặc dù họ không thể giải quyết đơn của bạn. Bạn có thể tải mẫu đơn từ mạng tại liên kết sau:

http://www.ielts.org/_lib/pdf/1969_IELTSappForm05.pdf

Độ tuổi tối thiểu tham dự thi IELTS là bao nhiêu?
 • IELTS không dành cho học sinh dưới 17 tuổi.
Bài thi IETLS có mầy phần? Bài thi kéo dài bao lâu? Tôi có thể tham dự một phần thi, ví dụ như chỉ thi phần Nói?
 • Bài thi IELTS có 4 phần: Đọc, Viết, Nghe và Nói. 3 phần đầu là Nghe, Đọc và Viết phải được hoàn tất trong 1 ngày. Phần thi nói được diễn ra theo sự sắp xếp của Trung tâm tổ chức thi trong thời gian 7 ngày trước hoặc sau những phần thi khác. Bạn không thể chỉ tham dự 1 phần trong bài thi. Tổng thời gian làm bài thi là 2 giờ 45 phút.
Những tài liệu nào được dùng trong những khóa luyện thi IELTS? Có những tài liệu bổ trợ nào?
 • Chúng tôi sử dụng hàng loạt tài liệu trọng tâm cho các khóa IETLS phụ thuộc vào trình độ học. Thêm vào đó, giáo viên của bạn sẽ dùng nhiều tài nguyên sách và những tài liệu thiết kế phù hợp với bạn.
Bài thi được diễn ra như thế nào (trên giấy hay trên máy tính)? Ai sẽ chấm bài?
 • IELTS là bài thi trên giấy. Bài Đọc và Nghe được máy tính chấm. Bài Viết và Nói được các giám khảo IELTS có chuyên môn, kinh nghiệm và các chuyên gia ngôn ngữ Tiếng Anh chấm.
Đối với mỗi trình độc Pre Inter/ Inter/ Upper Inter, điểm số tương đương như thế nào trong bài thi IELTS?
 • “Steps to Fluency” của Golden Key cho thấy điểm số IELTS tương đương với những trình độ nào. Vì IELTS được chấm theo thang điểm từ 0 đến 9 và trình độ không đưa ra điểm số IELTS chính xác được nên đây chỉ là sự đánh giá mang tính chất gần đúng và điểm số IELTS cuối cùng của bạn có thể cao hơn hoặc thấp hơn con số được đưa ra.
Tôi cần phải đạt điểm số bao nhiêu trong kỳ thi IELTS?
 • IELTS là bài thi ngôn ngữ được chấp nhận cho những ai có dự định đi du học hoặc di cư đến một trong những quốc gia sau: Anh, Úc, New Zealand, Canada, Mỹ. Yêu cầu khác nhau phụ thuộc vào dự định học và sống của bạn. Trường học bạn muốn xin vào hoặc nơi nhập cư của quốc gia bạn đến sẽ cho bạn biết điểm số yêu cầu.
Khi nào khóa học kết thúc? Golden Key đảm bảo gì cho điểm số tôi sẽ đạt được? Tôi sẽ đạt được trình độ gì khi kết thúc khóa học?
 • Cũng như tất cả việc học ngôn ngữ, tiến trình và kết quả phụ thuộc vào khóa học và chương trình giảng dạy cũng như số lượng bài tập sinh viên làm. Khóa luyện thi IELTS tại Golden Key kéo dài 60 giờ và bao gồm các kỹ năng sinh viên sẽ cần để làm bài thi. Trình độ Tiếng Anh của bạn sẽ được nâng cao, nhưng bạn sẽ hiểu hơn về phương thức và những yêu cầu của bài thi và trau dồi khả năng của bạn để tham dự kỳ thi.
Chúng tôi có được làm bài thi thử (trước/ trong/ sau khóa học) không? Chúng tôi có biết điểm số IELTS của mình qua bài thi thử không?
 •  Các bài thi thử sẽ được tổ chức miễn phí hàng tuần trong khóa học IETLS. Chúng được tổ chức ngoài thời gian khóa học nên bạn có thể tập trung hết mức thời gian vào bài học. Giáo viên sẽ chấm những bài thi này và sẽ có phản hồi cho sinh viên. Bởi vì những bài thi này không được làm theo điều kiện IELTS nên bạn sẽ không có điểm số tương đương. Giáo viên sẽ đưa bạn điểm phần trăm và một số lời khuyên về những phạm vi bạn cần chú trọng để cải thiện kết quả của bạn.

Những giáo viên giảng dạy IELTS tại Golden Key có chuyên môn và kinh nghiệm trong việc giảng dạy IELTS không? Sự khác biệt nào giữa giáo viên dạy Tiếng Anh Thông Dụng và Luyện Thi IELTS?

 • Giáo viên luyện thi IELTS của Golden Key có Chứng chỉ Cambridge CELTA hoặc Chứng chỉ TESOL. Họ có kinh nghiệm trong việc dạy Tiếng Anh và luyện thi và trong việc dạy Tiếng Anh cho học viên Việt Nam. Họ đều có kiến thức chuyên môn về kỳ thi IELTS và về giảng dạy các khóa luyện thi. Họ được hỗ trợ tiếp cận với những thông tin cập nhật nhất về kỳ thi IELTS và với ngân hàng tài liệu hỗ trợ. Tất cả giáo viên của chúng tôi đủ khả năng dạy Tiếng Anh. Hầu hết giáo viên luyện thi IELTS đều dạy hàng loạt các khóa học khác.

Phương pháp giảng dạy IELTS tại Golden Key như thế nào?

 •  Khóa luyện thi IELTS là khóa các kỹ năng học thuật. Bạn sẽ được học những thủ thuật để nâng cao khả năng đọc, nghe, viết và nói một cách hiệu quả, cả 4 kỹ năng thăng bằng như nhau. Khóa học đòi hỏi bạn có kiến thức tốt về ngữ pháp và từ vựng cần thiết cho việc học tập.

Lệ phí cho kỳ thi IELTS là bao nhiêu?

 • Lệ phí cho kỳ thi IELTS là 3.200.000 đồng từ ngày 01 tháng 05 năm 2011.

Sự khác nhau giữ những phần Thông dụng và Học thuật trong kỳ thi IELTS? Tôi nên dự thi phiên bản nào?

 •  Những phần Đọc và Viết học thuật quyết định ứng viên nào sẵn sàng học hoặc đào tạo bằng Tiếng Anh ở mức độ trung bình tại trình độ sau hoặc trước đại học. Vào các khóa sau và trước đại học dựa vào kết quả những phần này. Phần Đọc và Viết thông dụng không được thiết kế để kiểm tra đầy đủ kỹ năng ngôn ngữ chính thức yêu cầu cho mục đích học thuật, nhưng nhấn mạnh vào những kỹ năng cơ bản trong tình huống giáo dục và xã hội nói chung. Đào tạo thông dụng phù hợp với những ứng viên dự định đến những quốc gia nói Tiếng Anh để hoàn tất bậc trung học, để đảm bảo kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo, hoặc với mục đích nhập cư tới Úc, Canada và New Zealand. Ứng viên có trách nhiệm thông báo với trung tâm tổ chức thi rằng họ muốn tham dự phần Học thuật hay Đào tạo thông dụng.

Sự khác nhau giữ những phần Thông dụng và Học thuật trong kỳ thi IELTS? Tôi nên dự thi phiên bản nào?

 • Những phần Đọc và Viết học thuật quyết định ứng viên nào sẵn sàng học hoặc đào tạo bằng Tiếng Anh ở mức độ trung bình tại trình độ sau hoặc trước đại học. Vào các khóa sau và trước đại học dựa vào kết quả những phần này. Phần Đọc và Viết thông dụng không được thiết kế để kiểm tra đầy đủ kỹ năng ngôn ngữ chính thức yêu cầu cho mục đích học thuật, nhưng nhấn mạnh vào những kỹ năng cơ bản trong tình huống giáo dục và xã hội nói chung. Đào tạo thông dụng phù hợp với những ứng viên dự định đến những quốc gia nói Tiếng Anh để hoàn tất bậc trung học, để đảm bảo kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo, hoặc với mục đích nhập cư tới Úc, Canada và New Zealand. Ứng viên có trách nhiệm thông báo với trung tâm tổ chức thi rằng họ muốn tham dự phần Học thuật hay Đào tạo thông dụng.

Phương pháp giảng dạy IELTS tại Golden Key như thế nào?

 • Khóa luyện thi IELTS là khóa các kỹ năng học thuật. Bạn sẽ được học những thủ thuật để nâng cao khả năng đọc, nghe, viết và nói một cách hiệu quả, cả 4 kỹ năng thăng bằng như nhau. Khóa học đòi hỏi bạn có kiến thức tốt về ngữ pháp và từ vựng cần thiết cho việc học tập.

Những giáo viên giảng dạy IELTS tại Golden Key có chuyên môn và kinh nghiệm trong việc giảng dạy IELTS không? Sự khác biệt nào giữa giáo viên dạy Tiếng Anh Giao Tiếp Quốc Tế và Luyện Thi IELTS?

 • Giáo viên luyện thi IELTS của Golden Key có Chứng chỉ Cambridge CELTA hoặc Chứng chỉ TESOL. Họ có kinh nghiệm trong việc dạy Tiếng Anh và luyện thi và trong việc dạy Tiếng Anh cho học viên Việt Nam. Họ đều có kiến thức chuyên môn về kỳ thi IELTS và về giảng dạy các khóa luyện thi. Họ được hỗ trợ tiếp cận với những thông tin cập nhật nhất về kỳ thi IELTS và với ngân hàng tài liệu hỗ trợ. Tất cả giáo viên của chúng tôi đủ khả năng dạy Tiếng Anh. Hầu hết giáo viên luyện thi IELTS đều dạy hàng loạt các khóa học khác.

Chúng tôi có được làm bài thi thử (trước/ trong/ sau khóa học) không? Chúng tôi có biết điểm số IELTS của mình qua bài thi thử không?

 • Các bài thi thử sẽ được tổ chức miễn phí hàng tuần trong khóa học IETLS. Chúng được tổ chức ngoài thời gian khóa học nên bạn có thể tập trung hết mức thời gian vào bài học. Giáo viên sẽ chấm những bài thi này và sẽ có phản hồi cho sinh viên. Bởi vì những bài thi này không được làm theo điều kiện IELTS nên bạn sẽ không có điểm số tương đương. Giáo viên sẽ đưa bạn điểm phần trăm và một số lời khuyên về những phạm vi bạn cần chú trọng để cải thiện kết quả của bạn.

Khi nào khóa học kết thúc? Golden Key đảm bảo gì cho điểm số tôi sẽ đạt được? Tôi sẽ đạt được trình độ gì khi kết thúc khóa học?

 • Cũng như tất cả việc học ngôn ngữ, tiến trình và kết quả phụ thuộc vào khóa học và chương trình giảng dạy cũng như số lượng bài tập sinh viên làm. Khóa luyện thi IELTS tại Golden Key kéo dài 60 giờ và bao gồm các kỹ năng sinh viên sẽ cần để làm bài thi. Trình độ Tiếng Anh của bạn sẽ được nâng cao, nhưng bạn sẽ hiểu hơn về phương thức và những yêu cầu của bài thi và trau dồi khả năng của bạn để tham dự kỳ thi.

Tôi cần phải đạt điểm số bao nhiêu trong kỳ thi IELTS?

 • IELTS là bài thi ngôn ngữ được chấp nhận cho những ai có dự định đi du học hoặc di cư đến một trong những quốc gia sau: Anh, Úc, New Zealand, Canada, Mỹ. Yêu cầu khác nhau phụ thuộc vào dự định học và sống của bạn. Trường học bạn muốn xin vào hoặc nơi nhập cư của quốc gia bạn đến sẽ cho bạn biết điểm số yêu cầu.

Đối với mỗi trình độc Pre Inter/ Inter/ Upper Inter, điểm số tương đương như thế nào trong bài thi IELTS?

 

“Steps to Fluency” của Golden Key cho thấy điểm số IELTS tương đương với những trình độ nào. Vì IELTS được chấm theo thang điểm từ 0 đến 9 và trình độ không đưa ra điểm số IELTS chính xác được nên đây chỉ là sự đánh giá mang tính chất gần đúng và điểm số IELTS cuối cùng của bạn có thể cao hơn hoặc thấp hơn con số được đưa ra.

Bài thi được diễn ra như thế nào (trên giấy hay trên máy tính)? Ai sẽ chấm bài?

 • IELTS là bài thi trên giấy. Bài Đọc và Nghe được máy tính chấm. Bài Viết và Nói được các giám khảo IELTS có chuyên môn, kinh nghiệm và các chuyên gia ngôn ngữ Tiếng Anh chấm.

Những tài liệu nào được dùng trong những khóa luyện thi IELTS? Có những tài liệu bổ trợ nào?

 • Chúng tôi sử dụng hàng loạt tài liệu trọng tâm cho các khóa IETLS phụ thuộc vào trình độ học. Thêm vào đó, giáo viên của bạn sẽ dùng nhiều tài nguyên sách và những tài liệu thiết kế phù hợp với bạn.

Bài thi IETLS có mầy phần? Bài thi kéo dài bao lâu? Tôi có thể tham dự một phần thi, ví dụ như chỉ thi phần Nói?

 • Bài thi IELTS có 4 phần: Đọc, Viết, Nghe và Nói. 3 phần đầu là Nghe, Đọc và Viết phải được hoàn tất trong 1 ngày. Phần thi nói được diễn ra theo sự sắp xếp của Trung tâm tổ chức thi trong thời gian 7 ngày trước hoặc sau những phần thi khác. Bạn không thể chỉ tham dự 1 phần trong bài thi. Tổng thời gian làm bài thi là 2 giờ 45 phút.

Độ tuổi tối thiểu tham dự thi IELTS là bao nhiêu?

 • IELTS không dành cho học sinh dưới 17 tuổi.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s