Cách chấm điểm IELTS – How we mark IELTS…. ?


Đây là cách chấm điểm và cách tính điểm chính thức của Hội đồng Anh cho các Kỳ thi IELTS Academic. Các bạn có thể sự dụng các tiêu chí này có thể tự chấm điểm cho mình nhé:

Cách chấm điểm IELTS - How we mark IELTS.... ?
Cách chấm điểm IELTS – How we mark IELTS…. ?

How we mark IELTS….

Reading
IELTS Raw
1 = 1 correct answer
2 = 2 , 3 correct answers
3 = 4 , 5, 6 , 7correct answers
3.5 = 8, 9, 10correct answers
4 = 11, 12, 13correct answers
4.5 = 14, 15, 16correct answers
5 = 17, 18, 19correct answers
5.5 = 20, 21, 22, 23correct answers
6 = 24, 25, 26, 27correct answers
6.5 = 28, 29, 30correct answers
7 = 31, 32, 33correct answers
7.5 = 34, 35correct answers
8 = 36, 37correct answers
8.5 = 38, 38correct answers
9 = 40correct answers

Listening
IELTS Raw
1 = 1correct answer
2 = 2 , 3correct answers
3 = 4 , 5 ,6 correct answers
3.5 = 7, 8, 9 correct answers
4 = 10 ,11, 12 correct answers
4.5 = 13,14, 15 16correct answers
5 = 17, 18, 19 ,20correct answers
5.5 = 21, 22, 23 ,24correct answers
6 = 25, 26, 27,28correct answers
6.5 = 29, 30, 31correct answers
7 = 32, 33correct answers
7.5 = 34, 35correct answers
8 = 36, 37correct answers
8.5 = 38, 38correct answers
9 = 40correct answers

Ngoài ra nếu các bạn có thể dùng đường link này để chấm trực tiếp điểm Overall Band cho cả bốn kỹ năng của Hội đồng Anh như sau: (kèm theo đối chiếu với điểm TOEFL IBT và Khung Châu Âu)

http://cambridge.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=56&lang=en

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s