English for Academic Courses

Khoá học Tiếng Anh Học thuật được thiết kế nhằm định hướng về học thuật cho những sinh viên ở trình độ tiền trung cấp tới trung cấp. Khoá học nhằm phát triển ngôn ngữ tiếng Anh và các kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường học thuật phương Tây.

Tiếng Anh Học thuật (Academic English)Tiếng Anh Học thuật (Academic English)

Khoá học được thiết kế nhằm giúp học viên phát triển cả bốn kỹ năng Nghe và Nói, Đọc và Viết. Với việc tổng hợp các kỹ năng tiếng Anh học thuật Nghe-Nói-Đọc-Viết, khoá học này giúp các học viên chuẩn bị sẵn sàng để có thể thành công trong môi trường học thuật tại các nước nói tiếng Anh.

Mục tiêu của khoá học:
Khoá học nhằm::
* Giúp học viên nắm chắc qui trình nghe và sử dụng thông tin bài giảng để thảo luận;
* Giúp học viên nắm chắc qui trình viết và đọc cho mục đích học thuật;
* Giúp học viên đáp ứng được các thách thức trong kỹ năng nghe, đọc, viết và nói tiếng Anh trong và ngoài lớp học ngôn ngữ;
* Xây dựng sự tự tin của học viên trong việc sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong môi trường học thuật.

Cấu trúc khóa học:
Khóa học gồm 60 giờ trên lớp và được chia thành 2 học phần: (Nghe và Nói học thuật và Đọc viết học thuật). Mỗi học phần bao gồm 14 buổi học với tổng số 36 giờ trên lớp. Với mỗi buổi học, học viên phải tự học tối thiểu là 1.5 giờ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s