English for Adults

Tiếng Anh Tổng quát (General English )Tiếng Anh Tổng quát (General English )

Khoá học Tiếng Anh Tổng Quát được thiết kế cho sinh viên Đại học, các bạn trẻ và những người đi làm. Khoá học tập trung phát triển 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cùng Ngữ âm, Phát âm và xây dựng vốn từ vựng

Mục tiêu khoá học:
Mục tiêu chủ yếu của khoá học là dạy và phát triển khả năng giao tiếp một cách hiệu quả và trôi chảy theo tình huống, mục đích, và vai trò của các học viên tham gia khoá học.

Cấu trúc khoá học:
Khoá học bao gồm 6 cấp độ (từ Starters– Advanced), mỗi cấp độ là 54 giờ, cụ thể:
GE-Intro:Starters
GE1:Elementary
GE2:Pre-Intermediate
GE3:Intermediate
GE4:Upper-Intermediate
GE5:Advanced

Đăng ký nhập học:
Học viên phải tham gia bài Kiểm tra đầu vào với giáo viên bản ngữ để xác định trình độ Anh ngữ hiện tại của mình. Bộ phận Tư vấn Golden Key sẽ tư vấn khoá học phù hợp với trình độ của học viên.

Thời khoá biểu:
Bộ phận Tư vấn Golden Key sẽ tư vấn một thời gian biểu phù hợp với học viên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s